Flytteguide

Skal du snart flytte? Eller er du midt i flyttekaosset og føler, du er ved at miste overblikket over processen? Er det første scenarie tilfældet, kan du bruge det nedenstående til at planlægge din flytning, så den ikke bliver stressende og så du hele tiden ved, hvad du skal gøre og hvornår. Er du midt i det hele og synes, det er en meget stressende situation, fordi du hele tiden kommer i tanke om ting, du skal huske og derfor ikke føler du har kontrol over forløbet, er det en godt givet ud lige at sætte dig ned 5 min. med en kop te eller kaffe, trække været dybt tre gange og gennemgå den nedenstående liste. Hvad har du gjort? Hvad har du glemt og skal gøre hurtigst muligt og, hvad skal du huske senere. Det kan hjælpe dig med at generobre kontrollen over en ellers kaotisk flytteproces.

1. Folkeregisteradresse

Det er naturligvis vigtigt at få ændret din adresse. Det skal du gøre indenfor 5 dage efter indflytningen i dit nye hjem. Du kan også gøre det før du flytter. Dog højst fire uger før indflytningsdatoen.
Flytningen skal meldes på din tilflytningskommunes hjemmeside eller alternativt på borger.dk. Du skal bruge enten dit NemID eller en din digitale signatur, når du melder flytningen. Når du logger ind for at melde flytning skal du vide følgende:

 • Hvilken dag er den reelle flyttedato? Flyttedatoen er den dato, hvor du har flyttet dine ting ind og overnatter på den nye adresse. Altså der hvor du reelt er flyttet ind.
 • Vil eller skal du skifte læge, når du flytter? Det er gratis at skifte læge i forbindelse med en flytning, men du er kun nødt til at skifte læge, hvis du flytter 15 kilometer eller mere. Visse steder i hovedstadsområdet er det dog kun 5 kilometer, du skal flytte for at lægeskiftet er obligatorisk.

2. Send også adresseændring til…

Når du melder adresseændring til folkeregisteret, får offentlige institutioner og kontorer besked. Det vil sige, at for eksempel SU-styrelsen, licens, uddannelsessteder, skoler og børnehaver automatisk får besked om din flytning. Almindeligvis vil forsikringsselskaber og banker ligeledes få besked, men der er mange andre steder, der ikke får besked automatisk. Til dem skal du selv rette henvendelse. Det er for eksempel de følgende steder:

 • Tandlæge
 • Læge – i det tilfælde, at du vil beholde den samme
 • Vandværk
 • Varmeselskab
 • Olieselskab
 • El- og gasleverandør
 • Arbejdsgiver
 • Fritidsaktiviteter
 • Abonnementer
 • Blodbanken
 • Medlems- og kontokort

Listen er naturligvis ikke fyldestgørende. Du må selv tænke efter, hvilke aktører du skal give besked om din flytning.

3. Postvæsnet

Du skal give postvæsnet besked om din flytning. Så de kan eftersende eventuel post. Du skal give dem besked 5 hverdage før flytningen, hvis du vil være sikker på, at de kan nå at eftersende posten. Posten eftersendes normalt i 6 måneder, men dette kan forlænges. Du melder flytningen enten på et fysisk posthus eller på ePosthuset.

4. Postkassen

Sæt navn på din nye postkasse med det samme. Gør du ikke det, er det ikke sikkert posten vil aflevere din post. Hvis du ønsker ”Nej tak til reklamer”, ”Modtagerflex” eller lignende, skal du tilmelde dig igen.

5. Skat

Du skal huske, at din flytning kan have betydning for de oplysninger, du har opgivet til Skattevæsnet. Det kan det for eksempel have i forbindelse med en skilsmisse.

6. Forsikring

Det samme kan gælde din forsikring. Den skal du også tjekke om skal ændres i forbindelse med, at du skifter bopæl.

7. Boligstøtte

Boligstøtten kan ligeledes ændre sig og få betydning for din økonomi. Hvis du flytter fra ejerbolig til lejebolig skal du måske til at søge om boligstøtte. Det skal du gøre hos Udbetaling Danmark. På Borger.dk ligger der ansøgningsskema til dette.

8. Aflæsning af dit forbrug

Du skal aflæse dit forbrug af varme, el, gas og vand, når du fraflytter den gamle bolig. Du skal give forsyningsselskaberne besked om din flytning og din nye adresse. Aflæsningerne skal meldes til forsyningsselskaberne – de vil de have målingstallene senest 3 eller 5 hverdage efter din flytning. Tjek med selskaberne du har benyttet, hvordan det er hos dem.